W ramach Projektu POIiŚ pn. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II" planowane jest przeprowadzenie jedenastu postępowań przetargowych, w tym ośmiu na roboty budowlane i trzy na usługi:

Kontrakt 1: Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów
12.07.2011 - Wszczęcie postępowania przetargowego
12.08.2011 - Termin na składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
07.02.2012 - Otwarcie ofert

31.05.2012 – Data zawarcia umowy

Ogłoszenie
Wynik

Kontrakt 2: Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Południowe
11.07.2011 -
 Wszczęcie postępowania przetargowego
11.08.2011 - Termin na składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
09.02.2012 - Otwarcie ofert

04
.07.2012 – Data zawarcia umowy

Ogłoszenie
Wynik

Kontrakt 3: Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Północne
11.07.2011 -
Wszczęcie postępowania przetargowego
11.08.2011 - Termin na składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
07.02.2012 - Otwarcie ofert
31.05.2012 – Data zawarcia umowy

Ogłoszenie
Wynik

Kontrakt 4: Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Makoszowy
14.02.2013 -
Wszczęcie postępowania przetargowego
27.03.2013 - Otwarcie ofert
10.07.2013 – Data zawarcia umowy

Ogłoszenie
Wynik

Kontrakt 5: Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Biskupice
14.02.2013 - Wszczęcie postępowania przetargowego
27.03.2013 - Otwarcie ofert
10.07.2013 – Data zawarcia umowy

Ogłoszenie
Wynik

Kontrakt 6: Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Mikulczyce (Etap II i III)
11.07.2011 -
Wszczęcie postępowania przetargowego
11.08.2011 - Termin na składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
08.02.2012 - Otwarcie ofert
18.06.2012 – Data zawarcia umowy

Ogłoszenie
Wynik

Kontrakt 7: Poprawa gospodarki ściekowej - Kanalizacja sanitarna na osiedlu Wyzwolenia
01.07.2011 -
Wszczęcie postępowania przetargowego
01.08.2011 - Termin na składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.02.2012 - Otwarcie ofert

31.05.2012 – Data zawarcia umowy

Ogłoszenie
Wynik

Kontrakt 8: Przebudowa Oczyszczalni Ścieków – Hermetyzacja obiektów
05.07.2011 - Wszczęcie postępowania przetargowego
08.08.2011 -
Termin na składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
24.01.2012 - Otwarcie ofert
11.04.2012 – Data zawarcia umowy

Ogłoszenie
Wynik

Kontrakt 9: Usługi doradcze (Kontrakt zakończony)

 

Kontrakt 10: Inżynier – Nadzór nad robotami
28.02.2011
- Wszczęcie postępowania przetargowego
27.04.2011 - Otwarcie ofert
18.10.2011 – Data zawarcia umowy

Ogłoszenie
Wynik
Zamówienie

Kontrakt 11: Promocja i Asysta techniczna
13.04.2011 - Wszczęcie postępowania przetargowego
13.06.2011 - Otwarcie ofert
15.09.2011 – Data zawarcia umowy

Ogłoszenie Zmiana
Wynik
Zamówienie