04.10.206 - Konferencja z okazji zakończenia realizacji Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”.
W Teatrze Nowym w Zabrzu odbyła się uroczysta konferencja z okazji zakończenia realizacji Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze. Etap II”. Konferencja, podczas której podsumowano realizację projektu i wręczono podziękowania dla instytucji i osób fizycznych, połączona była z seminarium z zakresu gospodarki wodnej w ramach Projektu ECO-MIASTO Ambasady Francji w Polsce.
W konferencji wzięli udział m.in. Konsul Generalny Francji w Krakowie, przedstawiciele Ambasady Francji w Polsce, przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach, przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw wodociągowych oraz instytucji gospodarczych, kulturalnych i oświatowych, a także francuscy eksperci zajmujący się gospodarką osadową.
Na ręce Pani Małgorzaty Mańki – Szulik, Prezydenta Miasta Zabrze, listy gratulacyjne z okazji zakończenia realizacji Projektu przesłali: Pan Jan Szyszko – Minister Środowiska oraz Pan Kazimierz Kujda – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Obowiązek podłączenia nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej
Trwa procedura zamykania i rozliczenia Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” pod względem osiągnięcia efektu ekologicznego. Z jednej strony spełniły się oczekiwania mieszkańców, a z drugiej strony Zabrze ma szansę uniknąć kar, które mogłyby zostać nałożone na naszą gminę w związku z brakiem wypełnienia wymagań dyrektyw unijnych oraz przepisów prawa krajowego. Aby otrzymać w całości przyznane dofinansowanie z Unii Europejskiej, nasze miasto musi się wykazać osiągnięciem tzw. efektu ekologicznego. Dlatego bardzo zachęcamy mieszkańców dzielnic, które były objęte projektem a którzy jeszcze nie podłączyli swoich posesji do wybudowanej w ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej, aby uczynili to jak najszybciej.
Do dnia 30.06.2016 roku wydłużony został termin na potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego, rozumianego jako wzrost liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Do końca 2015 roku przyłączyło się 686 osób z 1058 przewidzianych umową o dofinansowanie, zatem do osiągnięcia efektu ekologicznego brakują jeszcze 372 osoby.
Zgodnie z obowiązującym prawem, istnieje obowiązek podłączenia posesji do kanalizacji, jeżeli taka istnieje na danym terenie. Polski system prawny przewiduje nawet konsekwencje finansowe w stosunku do mieszkańców, którzy nie podjęli takiego działania. Procedura wykonania przyłączy nie jest skomplikowana i została szczegółowo opisana na ulotkach promujących akcję „Przyłącz się do większości”, które rozpowszechniane są pośród mieszkańców Zabrza. Elementem końcowym tej procedury jest zgłoszenie do odbioru w ZPWiK Sp. z o.o oraz zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. W Zabrzańskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o.o można pozyskać wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie.
Dodatkowo ZPWiK Sp. z o.o. rozpisało  konkurs fotograficzny dla nowoprzyłączonych mieszkańców, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody w postaci cyfrowych aparatów fotograficznych. Szczegóły znajdują się w ulotkach oraz na stronach internetowych urzędu miasta, ZPWiK Sp. z o.o. oraz na stronie głównej fs.zabrze.pl.

Tytuł ECO MIASTO 2015
W dniu 14 października 2015 roku miastu Zabrze przyznany został tytuł ECO Miasto 2015 w ramach trzeciej edycji Konkursu ECO-MIASTO organizowanego przez Ambasadę Francji, we współpracy m.in. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jury konkursu składało się z przedstawicieli NFOŚiGW, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury, a także naukowców i dziennikarzy.
ECO-MIASTO to projekt, którego celem jest rozpowszechnianie wśród polskich gmin dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju i ich wdrażanie. Projekt promuje także inicjatywy obywatelskiego społeczeństwa na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz - w ramach Konkursu ECO-MIASTO - nagradza najbardziej zaangażowane polskie miasta w kategoriach mobilności zrównoważonej, efektywności energetycznej, gospodarki odpadami i gospodarki wodnej.

07.10.2015 - Wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Kontraktu 1
W dniu 07.10.2015 roku zostało Wystawione Świadectwo Przejęcia Robót dla Kontraktu 1 pn. "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie dzielnicy Pawłów" co oznacza, że roboty zostały zakończone a Kontrakt znajduje się w 12-to miesięcznym Okresie Zgłaszania Wad.

03.10.2015 – Piknik dla mieszkańców dzielnicy Zaborze Północne
Na terenie przy boisku MKS Zaborze odbył się piknik rodzinny z okazji zakończenia robót w ramach poprawy gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Północne. Było sporo atrakcji, między którymi można wymienić: koncerty zespołów, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, poczęstunek, konkursy z nagrodami, a także niespodzianki dla dorosłych i dzieci. Dziękujemy mieszkańcom za wspólną zabawę.

27.06.2015 – Piknik rodzinny w Ogrodzie Botanicznym
W Miejskim Ogrodzie Botanicznym przy ulicy Piłsudskiego miał miejsce piknik rodzinny z okazji zakończenia robót na Osiedlu Wyzwolenia.
Organizatorem byli: Prezydent Miasta Zabrze oraz Zarząd Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zaplanowano wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, w tym liczne konkursy z ciekawymi nagrodami, występy zespołów muzycznych, gry i zabawy oraz darmowy poczęstunek.

24.06.2015 – Wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Woda i Ekologia”
W dniu 24 czerwca br. w Teatrze Nowym w Zabrzu odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym „WODA i EKOLOGIA”. Z-ca Prezydenta Miasta Zabrze – Pan Jan Pawluch oraz Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny  Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  - Pan Piotr Niemiec wręczyli uczniom tablety oraz gadżety związane z Projektem.

20.06.2015 – Piknik rodzinny w Makoszowach
Na terenach rekreacyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ulicy Dalekiej miał miejsce piknik rodzinny z okazji zakończenia robót w dzielnicy Makoszowy. Organizatorem byli: Prezydent Miasta Zabrze, Zarząd Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Rada Dzielnicy. Zapewniono wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, w tym: liczne konkursy z ciekawymi nagrodami, występy zespołów muzycznych, gry i zabawy oraz darmowy poczęstunek. Dziękujemy Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 23 za współpracę przy organizacji, a mieszkańcom za liczny udział w imprezie.

30.04.2015 – Konferencja prasowa z okazji zakończenia Kontraktów 3 i 4
W dniu 30 kwietnia 2015 roku w Sali konferencyjnej Oczyszczalni Ścieków „Śródmieście” w Zabrzu-Maciejowie odbyła się konferencja prasowa, podsumowująca kolejne dwa kontrakty zrealizowane w ramach Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”. Oprócz gospodarzy konferencji – Prezydenta Miasta Zabrze i Prezesa Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, a także zaproszonych dziennikarzy, w wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele firm wykonawczych.

26.02.2015 – Konferencja prasowa
Na terenie Oczyszczalni Ścieków „Śródmieście” w Zabrzu-Maciejowie odbyła się konferencja prasowa z okazji zakończenia Kontraktu 2 – Poprawa gospodarki ściekowej w Zaborzu Południowym oraz Kontraktu 5 - Poprawa gospodarki ściekowej w Biskupicach. Oprócz gospodarzy konferencji – Prezydenta Miasta Zabrze i Prezesa ZPWiK Sp. z  o.o., a także zaproszonych dziennikarzy, w wydarzeniu udział wzięli m.in. przedstawiciele firm wykonawczych.  

16.01.2015 - Wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Kontraktu 2
W dniu 16.01.2015 roku zostało Wystawione Świadectwo Przejęcia Robót dla Kontraktu 2 pn. "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie dzielnicy Biskupice" co oznacza, że roboty zostały zakończone a Kontrakt znajduje się w 12-to miesięcznym Okresie Zgłaszania Wad.

21.11.2014 - Wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Kontraktu 5
W dniu 21.11.2014 roku zostało Wystawione Świadectwo Przejęcia Robót dla Kontraktu 5 pn. "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie dzielnicy Biskupice" co oznacza, że roboty zostały zakończone a Kontrakt znajduje się w 12-to miesięcznym Okresie Zgłaszania Wad. W ramach Projektu, zakończono już prace na czterech z ośmiu Kontraktów. W dniu 26.06.2014 roku, zakończyły się prace polegające na zmniejszeniu uciążliwości zapachowych oczyszczalni ścieków "Śródmieście". W dniu 16.05.2014 roku, zakończyły się prace w dzielnicy Mikulczyce, a w dniu 30.12.2013 roku na osiedlu Wyzwolenia.

29.10.2014 - EKOLAUR Polskiej Izby Ekologii
Podczas uroczystej Gali rozdania nagród w 13-tej edycji Konkursu Ekolaury Polskiej Ekologii w Katowicach, Przedstawiciele Polskiej Izby Ekologii przyznali Zabrzańskiemu  Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Zabrzu za zrealizowanie w latach 2007 – 2009 Projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”, nagrodę EKOLAUR w kategorii gospodarka wodno-ściekowa. Konkurs skierowany był do przedsiębiorstw, instytucji oraz gmin osiągających szczególne wyniki w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Konkursowi honorowego patronatu udzielili m.in. Minister Środowiska, Minister Gospodarki oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

25.10.2014 - Piknik rodzinny w Zaborzu Południowym
Na placu Szkoły Podstawowej nr 16  przy ul. Lompy odbył się piknik rodzinny z okazji zakończenia robót w ramach poprawy gospodarki ściekowej w tej dzielnicy. Było sporo atrakcji, między którymi można wymienić: koncerty zespołów, gry i zabawy, poczęstunek, konkursy z nagrodami, a także niespodzianki dla dorosłych i dzieci. Podczas pikniku miał miejsce występ muzyczny uczniów tej szkoły, a także pokaz sekcji boksu przy Radzie Dzielnicy Zaborze Południowe. Dyrekcji Szkoły oraz Radzie Dzielnicy bardzo dziękujemy pomoc w zorganizowaniu imprezy, a wszystkim mieszkańcom za wspólną zabawę.

11.10.2014 – Piknik rodzinny w Biskupicach
Na terenie boiska Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Zamkowej 2 odbył się piknik rodzinny z okazji zakończenia robót w dzielnicy Biskupice.  Zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych zorganizowano wiele atrakcji w tym m.in.  występy zespołów muzycznych, gry, zabawy oraz konkursy z nagrodami. Dziękujemy za pomoc w przygotowaniach oraz za liczny udział w pikniku.

20.09.2014 – Piknik rodzinny w Maciejowie
Na terenach rekreacyjnych obok boiska Orlik miał miejsce piknik rodzinny z okazji zakończenia robót na oczyszczalni ścieków „Śródmieście” w Zabrzu Maciejowie.
Organizatorem byli: Małgorzata Mańka – Szulik, Prezydent Miasta Zabrze oraz Zarząd Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zapewniono wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, w tym: liczne konkursy z ciekawymi nagrodami, występy zespołów muzycznych, gry i zabawy oraz darmowy poczęstunek. Radzie Dzielnicy oraz dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 23 dziękujemy za współpracę przy organizacji, a mieszkańcom za tak liczny udział w imprezie.

06.09.2014 - Piknik rodzinny w Mikulczycach
Na placu przedszkolnym przy Parafii św. Teresy odbył się piknik rodzinny z okazji zakończenia robót w ramach poprawy gospodarki ściekowej w dzielnicy Mikulczyce. Było sporo atrakcji, między którymi można wymienić: koncerty zespołów, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, poczęstunek, konkursy z nagrodami, a także niespodzianki dla dorosłych i dzieci. Dziękujemy mieszkańcom Mikulczyc za wspólną zabawę.

26.06.2014 - Uroczyste wręczenie nagród w konkursie na plakat
W Urzędzie Miejskim zorganizowano uroczyste wręczenia nagród laureatom konkursu.
Przyznano nagrodę główną oraz trzy wyróżnienia.
Nagroda główna – dla Pani Alicji Saternus
Wyróżnienie dla Pana Łukasza Figi
Wyróżnienie dla Pani Emilii Malcher
Wyróżnienie dla Pani Weroniki Gołąb

08.05.2014 – Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Zabrzu z okazji obchodów 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
Na terenie Oczyszczalni Ścieków „Śródmieście” w Maciejowie zorganizowano event ekologiczny. W jego pierwszej części do zwiedzania Oczyszczalni zaproszono młodzież z ostatnich klas szkoły podstawowej. Zorganizowanym grupom uczniów pokazano nowoczesne rozwiązania, wdrożone dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych, podkreślając ich ogromne znaczenie dla poprawy jakości życia i ochrony środowiska w tym rejonie. Drugim punktem programu była konferencja prasowa, z udziałem Prezydent Miasta Zabrze, Radnych Rady Miasta, Radnych Rad Dzielnic, Zarządu ZPWiK, a także przedstawicieli Wydziałów Urzędu Miejskiego, Działów i Wydziałów ZPWiK. Spotkanie na terenie Oczyszczalni Ścieków „Śródmieście” stało się okazją do zaprezentowania efektów  flagowych inwestycji realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej na terenie Zabrza.
 Artykuł Ministerstwa Środowiska - link  Artykuł

21.03.2014 – Konferencja prasowa
W Sali Historycznej Ratusza Miejskiego w Zabrzu odbyła się konferencja prasowa, podsumowująca prace wykonane w ramach Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”.
Do chwili obecnej zakończone zostały 3 kontrakty z ośmiu:
Kontrakt 6 -
Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Mikulczyce
Kontrakt 7 -
Poprawa gospodarki ściekowej - Kanalizacja sanitarna na osiedlu Wyzwolenia
Kontrakt 8 -
Przebudowa Oczyszczalni Ścieków – Hermetyzacja obiektów 

28.11.2013 - Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Zaborze Południowe
W dniu 28.11.2013 roku w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Lompy odbyło się spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Zaborze Południowe. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ZPWiK Sp. z o.o., Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej, Biura Inżyniera  i Wykonawcy robót.


22.10.2013 - Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Makoszowy
W dniu 22.10.2013 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Dalekiej 2 odbyło się spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Makoszowy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ZPWiK Sp. z o.o., Biura Inżyniera  i Wykonawcy robót.


17.10.2013 – Konferencja Środki unijne – ekologia a inwestycje na tle realizowanego Projektu
W dniu 17 października 2013 roku w Teatrze Nowym w Zabrzu odbyła się konferencja pn. „Środki unijne – ekologia i inwestycje na tle Projektu pn. ‘Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II’”. Głównym punktem programu konferencji był panel dyskusyjny. Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, przedstawiła Projekt pn. "Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II" na tle innych inwestycji miejskich.
Ewa Kamieńska – Dyrektor Departamentu Ochrony i Gospodarowania Wodami w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poruszyła temat współfinansowania przedsięwzięć ze środków unijnych. O źródłach finansowania przedsięwzięć z punktu widzenia samorządu województwa opowiedziała Stefania Koczar - Sikora – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Temat ochrony wód na terenie Województwa Śląskiego poruszyła Anna Wrześniak – Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Wystąpienie Profesora Waldemara Sawiniaka z Politechniki Śląskiej dotyczyło jakości wody. Z kolei Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” zachęcił do dyskusji o dyrektywach unijnych w branży wodociągowej. Panel dyskusyjny zamknęło wystąpienie Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego ZPWIK Sp. z o.o.  – Piotra Niemca, na temat inwestycji realizowanych przez ZPWiK Sp.z o.o.
Wręczono również odznaczenia państwowe dla długoletnich pracowników i nagrody w Konkursie „Zabrze wodą malowane”.


08.10.2013 - Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Biskupice
W dniu 08.10.2013 roku w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Zamkowej 2 odbyło się spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Biskupice. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ZPWiK Sp. z o.o., Biura Inżyniera  i Wykonawcy robót.
30.09.2013 - Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Zaborze Północne
W dniu 30.09.2013 roku w Szkole Podstawowej nr 18 przy ulicy Karczewskiego 10  odbyło się spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Zaborze Północne. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ZPWiK Sp. z o.o., Biura Inżyniera  i Wykonawcy robót.
10.07.2013 – Podpisanie Umów w ramach Kontraktów 4 i 5
Na terenie Oczyszczalni Ścieków „Śródmieście” podpisane zostały dwie umowy na wykonanie robót budowlanych:
Umowa dla Kontraktu 4 – Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Makoszowy. Wykonawcą robót będzie Biuro Techniczno - Handlowe "EMP TERMO" Ewa i Marek Piękoś Spółka Jawna.
oraz
Umowa dla Kontraktu 5 -
Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Biskupice. Wykonawcą robót będzie Konsorcjum firm: Zakład Instalacji Budowlanych Witold Szostak Andrzej Duda  Spółka z o.o. Spółka Komandytowa – Lider Konsorcjum, Reminstal Sp. z  o.o., Zakład Usługowy Wielobranżowy Jacek Pikuła, Zakład Instalacyjny Waldemar Szostak i  Zakład Budowlano Inżynieryjny Jan Wilczak.

19.04.2013 – Konsultacje dot. lokalizacji studni przyłączeniowych na posesjach - Osiedle Wyzwolenia
W dniu 19.04.2013 roku w
Szkole Podstawowej nr 15 przy ulicy Czołgistów odbyły się konsultacje dla mieszkańców osiedla Wyzwolenia. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ZPWiK Sp. z o.o., Biura Inżyniera  i Wykonawcy robót w tej dzielnicy. Bardzo dziękujemy za liczny udział w spotkaniu.
17.04.2013 - Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Pawłów
W dniu 17.04.2013 roku w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 6 przy ulicy Sikorskiego odbyło się spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Pawłów. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ZPWiK Sp. z o.o., Biura Inżyniera  i Wykonawcy robót w tej dzielnicy. Bardzo dziękujemy za liczny udział w spotkaniu.
15.04.2013 - Spotkanie z mieszkańcami Osiedla Wyzwolenia
W dniu 15.04.2013 roku w
Szkole Podstawowej nr 15 przy ulicy Czołgistów 1 odbyło się spotkanie z mieszkańcami Osiedla Wyzwolenia. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ZPWiK Sp. z o.o., Biura Inżyniera  i Wykonawcy robót w tej dzielnicy. Bardzo dziękujemy za liczny udział w spotkaniu.
09.04.2013 - Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Zaborze Południowe
W dniu 09.04.2013 roku w Szkole Podstawowej nr 16 przy ulicy Lompy 78 odbyło się spotkanie z mieszkańcami Zaborza Południowego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ZPWiK Sp. z o.o., Biura Inżyniera  i Wykonawcy robót w tej dzielnicy. Bardzo dziękujemy za liczny  udział w spotkaniu.
14.02.2013 – Wszczęcie postępowań przetargowych dla Kontraktów 4 i 5
W dniu 14 lutego 2013 roku wszczęte zostały nowe postępowania przetargowe dla Kontraktu 4 – Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Makoszowy oraz dla Kontraktu 5 - Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Biskupice.
 
25.01.2013 - Wypowiedzenie umów dla Wykonawcy Kontraktów 4 i 5
Zamawiający w dniu 25 stycznia 2013 roku wypowiedział umowy Wykonawcy robót Kontraktów 4 i 5 - firmie WODROL S.A. znajdującej się  w upadłości układowej. Roboty zostały ostatecznie wstrzymane w dniu 12 lutego 2013 roku.
 
15.11.2012 - Konkurs wiedzy o Projekcie pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”
W okresie od dnia 15.11.2012 do dnia 30.11.2012 roku przeprowadzony został konkurs wiedzy o Projekcie. Konkurs w formie quizu, sprawdzającego wiedzę mieszkańców terenów objętych projektem na temat realizowanej inwestycji, ogłoszony został na łamach lokalnej prasy i wymagał od jego uczestników wypełnienia ankiety zamieszczonej na stronie internetowej projektu. Uczestnicy konkursu zostali poproszeni o wskazanie prawidłowej odpowiedzi i o zaproponowanie hasła promującego projekt. Spośród osób, które poprawnie odpowiedziały na wszystkie pytania konkursowe, wybrana została trójka uczestników konkursu, których propozycja hasła promującego projekt najtrafniej oddaje jego proekologiczną ideę.

Wybrana została trójka laureatów:
I miejsce - „Zabrze - Ekologia przede wszystkim!" - Tomasz Kozłowski, Zabrze
II miejsce -  „Zabrze dla Ekologii i Środowiska - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej" - Grzegorz Miziarski, Zabrze
III miejsce - „Zostań oczyszczony, bądź przyłączony"- Eliza Durynek, Zabrze
Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce w dniu 4 stycznia 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Zabrzu.

09.11.2012 - Aneks nr 3 do Umowy o dofinansowanie
W dniu 9 listopada 2012 roku pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Zabrze został podpisany Aneks nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu. Zapisy aneksu modyfikują dane finansowe dot. Projektu:
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu pierwotnie wynosił 355 113 709,19 PLN, a obecnie wynosi:
164 742 236,92 PLN. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych uległa zmniejszeniu ze 265 128 138,30 PLN na kwotę: 122 186 446,31 PLN. Kwota dofinansowania uległa zmniejszeniu z 225 358 917,55 PLN na kwotę:103 858 479,36 PLN.
 
25.01.2013 - Wypowiedzenie umów dla Wykonawcy Kontraktów 4 i 5
Zamawiający w dniu 25 stycznia 2013 roku wypowiedział umowy Wykonawcy robót Kontraktów 4 i 5 - firmie WODROL S.A. znajdującej się  w upadłości układowej. Roboty zostały ostatecznie wstrzymane w dniu 12 lutego 2013 roku.
 
17.10.2012 - Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Zaborze Północne
W dniu 17.10.2012 roku w Zespole Szkół nr 9 przy ulicy Olchowej 4 w Zabrzu Zaborzu Północnym odbyło się spotkanie z mieszkańcami tej dzielnicy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele miasta Zabrze, ZPWiK Sp. z o.o., Biura Inżyniera  i Wykonawcy robót w tej dzielnicy. Mieszkańcom dziękujemy za udział w spotkaniu, a Radzie dzielnicy i Pani Dyrektor szkoły za pomoc w zorganizowaniu spotkania.
15.10.2012 - Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Biskupice
W dniu 15.10.2012 roku w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 22 przy ulicy Wojciecha 8a w Biskupicach odbyło się spotkanie z mieszkańcami tej dzielnicy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele miasta Zabrze, ZPWiK Sp. z o.o., Biura Inżyniera  i Wykonawcy robót w tej dzielnicy. Mieszkańcom dziękujemy za udział w spotkaniu, a Radzie dzielnicy i Dyrektorowi szkoły za pomoc w zorganizowaniu spotkania.
26.09.2012 - Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Makoszowy
W dniu 26.09.2012 roku w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 7 w dzielnicy Makoszowy odbyło się spotkanie
z jej mieszkańcami. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miasta Zabrze, ZPWiK Sp. z o.o., Biura Inżyniera i Wykonawcy robót w tej dzielnicy. Radzie dzielnicy oraz Panu Dyrektorowi Szkoły bardzo dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu spotkania, a wszystkim przybyłym mieszkańcom za udział.
 
13.09.2012 - Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Mikulczyce
W dniu 13.09.2012 roku w budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Tarnopolskiej 50 odbyło się spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Mikulczyce. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miasta Zabrze, ZPWiK Sp. z o.o., Biura Inżyniera i Wykonawcy robót w tej dzielnicy. Mieszkańcom serdecznie dziękujemy za udział, a Radzie i Zarządowi dzielnicy oraz Panu Dyrektorowi Domu Kultury za pomoc w zorganizowaniu spotkania.
10.09.2012 - Spotkanie z mieszkańcami osiedla Wyzwolenia
W dniu 10.09.2012 roku o godz. 1700  w Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Czołgistów 1 odbyło się  spotkanie z mieszkańcami osiedla Wyzwolenia. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miasta Zabrze, ZPWiK Sp. z o.o., Biura Inżyniera i Wykonawcy robót w tej dzielnicy. Mieszkańcom i Radzie dzielnicy Centrum Południe serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i liczne przybycie na spotkanie.
03.09.2012 - Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Zaborze Południowe
W dniu 03.09.2012 roku o godz. 1700 w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Lompy 78 w dzielnicy Zaborze Południowe. odbyło się spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Zaborze Południowe. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele miasta Zabrze, ZPWiK Sp. z o.o., Biura Inżyniera i Wykonawcy robót w tej dzielnicy. Mieszkańcom i Radzie dzielnicy Zaborze Południowe Pawłów serdecznie dziękujemy za ogromne zainteresowanie i liczne przybycie na spotkanie.
 
29.08.2012 - Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Pawłów
W dniu
29.08.2012 roku o godz. 1700 w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 przy ul. Sikorskiego 74, odbyło się spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Pawłów. W spotkaniu udział wzięli Prezydent miasta Zabrze - Małgorzata Mańka - Szulik, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, ZPWiK Sp. z o.o., Biura Inżyniera i Wykonawcy robót w tej dzielnicy. Mieszkańcom i Radzie dzielnicy Pawłów serdecznie dziękujemy za ogromne zainteresowanie i liczne przybycie na spotkanie.
04.07.2012 – Podpisanie Umowy w ramach Kontraktu 2
Podczas uroczystej konferencji prasowej zawarta została ostatnia z ośmiu umów na wykonanie robót budowlanych - Umowa dla Kontraktu 2 – Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Południowe. Wykonawcą robót będzie konsorcjum firm
, którego Liderem jest „IDS-BUD” Sp. z o.o.
z Warszawy, a Partnerami: SYNKRET S.A. z Bytomia i SACK INVENT POLAND Sp. z o.o. z Warszawy. 
Podpisanie Umowy
18.06.2012 Podpisanie Umowy w ramach Kontraktu 6
Na terenie Oczyszczalni Ścieków „Śródmieście” została podpisana siódma w ramach Projektu, Umowa na roboty budowlane – Kontrakt 6 – Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Mikulczyce (etap II i III). Wykonawcą robót będzie
Konsorcjum: Lider – Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., Partnerzy – Hydroinstalmet Sp. z o.o., Zakład Instalacji Budowlanych Witold Szostak, Andrzej Duda Sp. Jawna, Reminstal Sp.  z o.o. i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Zabrza.
Podpisanie Umowy
12.06.2012 – Podpisanie Umów w ramach Kontraktów 4 i 5
Podczas uroczystej konferencji prasowej zawarte zostały dwie kolejne umowy w ramach Projektu: - Umowa na realizację Kontraktu 4 – Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Makoszowy, - Umowa na realizację Kontraktu 5 – Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Biskupice. Wykonawcą robót dla obydwu kontraktów będzie firma "Wodrol" S.A. 
Podpisanie Umowy
31.05.2012 - Podpisanie Umów w ramach Kontraktów 1, 3 oraz 7
Na terenie Oczyszczalni Ścieków „Śródmieście” w Zabrzu Maciejowie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na roboty budowlane w ramach Kontraktów: Kontrakt 1 – Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów - Wykonawca: Energopol Południe S.A., Kontrakt 3 – Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Północne - Wykonawca: Konsorcjum: „M+” Sp. z o.o. (Lider) i „KPRI” Sp. z  o.o.,
Kontrakt 7 – Poprawa gospodarki ściekowej – Kanalizacja sanitarna na Osiedlu Wyzwolenia -
Wykonawca: Konsorcjum:
M+ Sp. z o.o. (Lider) i KPRI Sp. z  o.o.
Są to kolejne trzy z ośmiu  kontraktów na roboty budowlane w ramach Projektu.  
Podpisanie Umowy
11.04.2012 – Podpisanie Umowy w ramach Kontraktu 8
Na terenie Oczyszczalni Ścieków „Śródmieście” w Zabrzu Maciejowie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na roboty budowlane w ramach Kontraktu 8 – Przebudowa Oczyszczalni Ścieków Śródmieście – Hermetyzacja obiektów. Wykonawcą robót w ramach tego Kontraktu będzie firma Instal Kraków S.A. - przedsiębiorstwo branży budowlanej założone w 1950 roku, specjalizujące się w wykonywaniu oraz montażu instalacji w obiektach przemysłowych, komunalnych i ochrony środowiska.   
18.10.2011 – Podpisanie Umowy w ramach Kontraktu 10
Na terenie Oczyszczalni Ścieków „Śródmieście” w Zabrzu Maciejowie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na świadczenie usług w ramach Kontraktu 10 - Inżynier – nadzór nad robotami. Planowane w ramach Projektu prace budowlane nadzorować będzie wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
15.09.2011 – Podpisanie Umowy w ramach Kontraktu 11
W Urzędzie Miasta Zabrze miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na świadczenie usług w ramach Kontraktu 11 - Promocja i Asysta techniczna na prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych oraz Asystę Techniczną  przy realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”. Wykonawcą usług będzie wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma WYG International Sp. z o.o.
 
23-25.04.2011 - Rzeczpospolita
W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. "Szambo nie zastąpi gminnej kanalizacji" informujący o konieczności przyłączania się mieszkańców do gminnej kanalizacji.
Artykuł
17.02.2011 – MAO – Measure Authorising Officer
Zastępca Urzędnika Zatwierdzającego w Ministerstwie Środowiska powierzył Małgorzacie Mańce – Szulik, Prezydentowi Miasta Zabrze, funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu.
 
17.01.2011 – Umowa o współpracy
Pomiędzy Miastem Zabrze a ZPWiK Sp. z o.o. została zawarta Umowa o współpracy w zakresie realizacji Projektu w ramach POIiŚ oraz Inwestycji dot. budowy sieci wodociągowej oraz budowy nowych dróg i chodników.
 
11.10.2010 – Uchwała Rady Miejskiej w Zabrzu Nr LIX/769/10
Rada Miejska upoważniła Prezydenta Miasta Zabrze do przyjęcia środków z Funduszu Spójności związanych z realizacją Projektu.
 
11.10.2010 – Uchwała Rady Miejskiej w Zabrzu Nr LIX/768/10
Rada Miejska powołała Małgorzatę Mańkę – Szulik, Prezydenta Miasta Zabrze do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu.
 
19.11.2010 – Umowa o dofinansowanie Projektu Nr POIS.01.01.00-00-092/08
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zawarł z Gminą Zabrze - Umowę o dofinansowanie Projektu. Umowa ta określa prawa i obowiązki stron w zakresie realizacji Projektu oraz zasady przekazywania Beneficjentowi środków finansowych.
Ze strony NFOŚiGW Umowa została podpisana przez Małgorzatę Skuchę, Zastępcę Prezesa Zarządu, a ze strony Gminy przez Małgorzatę Mańkę - Szulik, Prezydenta Miasta Zabrze.
Pismo NFOŚiGW
03.12.2008 – Wniosek o przyznanie pomocy
Prezydent Miasta Zabrze, Małgorzata Mańka – Szulik złożyła w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach
Konkursu zamkniętego nr 3/PO IiŚ/1.1/11/2008 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I – Gospodarka Wodno-Ściekowa ze środków Funduszu Spójności dla Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”.
 
03.03.2008 – Uchwała Rady Miejskiej
Rada Miejska w Zabrzu podjęła Uchwałę Nr XXI/264/08 o przyjęciu do realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”
 
07.03.2007 – Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia
Prezydent Miasta Zabrze, Małgorzata Mańka – Szulik złożyła w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Kartę Potencjalnego Przedsięwzięcia w ramach
Narodowej Strategii Ram Odniesienia na lata 2007-2013 dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.