Portal Funduszy Europejskich - www.pois.gov.pl

Portal informacyjny Fundusze Europejskie - www.funduszeeuropejskie.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - www.mrr.gov.pl

Ministerstwo Środowiska - www.mos.gov.pl

NFOŚiGW - www.nfosigw.gov.pl

Urząd Miejski Zabrze - www.um.zabrze.pl

ZPWiK Sp. z o.o. - www.wodociagi.zabrze.pl