Projekt pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze" przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Film do pobrania - Zadanie 5 (3,7 MB)
Zadanie 5 - nr 2004/PL/16/C/PE/027 - 5: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze - Przebudowa oczyszczalni ścieków "Śródmieście".

Zadanie 5 - Przebudowa oczyszczalni ścieków "Śródmieście".

Zakres działań obejmuje wyłącznie teren oczyszczalni ścieków "Śródmieście".
Przebudowa oczyszczalni ścieków ma na celu uzyskanie wymaganych przepisami polskimi i europejskimi parametrów ścieków, ale jest również związana z planowanym dociążeniem oczyszczalni, ściekami z rejonu:
Centrum, Kończyc, Pawłowa, części Zaborza, Makoszów, Biskupic, Rokitnicy.

Oczyszczalnia ścieków została wybudowana na przepływ średniodobowy ok. 63,000 m3/d, natomiast po zrealizowaniu całego programu, w tym przebudowy oczyszczalni ścieków Śródmieście, do oczyszczalni będzie dopływać około 34,000 m3/d.