Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności (MAO)
Prezydent Miasta Zabrze
mgr Małgorzata Mańka - Szulik

tel. (+48) 32 373 34 16, fax (+48) 32 271 08 18,
Urząd Miejski w Zabrzu
41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7

Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności (Z-ca MAO)
Kierownik JRP
mgr inż. Danuta Bochyńska - Podloch

tel. (+48) 32 277 62 83, fax (+48) 32 277 62 81,
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
41-800 Zabrze, ul. Wolności 215

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT
Ul. Gdańska 14, 41-800 Zabrze
tel. (+48) 32 277 62 80, fax (+48) 32 277 62 81, email: jrp@wodociagi.zabrze.pl