Ścieki zatruwające potok  Ścieki zatruwające potokOczyszczalnia Śródmieście Konferencja Beneficjentów Oczyszczalnia Śródmieście Stary zbiornik biogazu Nowy zbiornik biogazuOczyszczalnia Śródmieście NFOŚiGW Podpisanie umowy - Inżynier Tymczasowy  Podpisanie umowy - Promocja Projektu Oczyszczalnia Śródmieście Uroczyste wbicie łopaty w dzielnicy Grzybowice Awaria Uroczyste wbicie łopaty w dzielnicy Maciejów Oczyszczalnia Śródmieście   Uroczyste wbicie łopaty w dzielnicy Grzybowice  Tablica informacyjna w dzielnicy Maciejów Podpisanie umowy z firmą Strabag