Urząd Miejski Zabrze - www.um.zabrze.pl
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. -
www.wodociagi.zabrze.pl
Fundusz Spójności -
www.funduszspojnosci.gov.pl
Ministerstwo Finansów -
www.mofnet.gov.pl
Ministerstwo Środowiska -
www.mos.gov.pl
Centrum Informacji o Środowisku -
www.cios.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -
www.mrr.gov.pl
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -
www.nfosigw.gov.pl
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -
www.wfosigw.katowice.pl