Projekt pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze" przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Film do pobrania - Zadanie 4 (8,6 MB)
Zadanie 4 - nr 2004/PL/16/C/PE/027 - 4: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze - dzielnice Maciejów i Mikulczyce.

1. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Maciejów.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Maciejów, leżącej w zachodniej części Zabrza, po obu stronach rzeki Bytomki. Równolegle planuje się wymianę sieci wodociągowej.

W dzielnicy Maciejów przewidziano do wykonania następujące zadania:
1. Budowa kolektora deszczowego KD1 na odcinku od ul. Knurowskiej do rzeki Bytomki
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Opawskiej
3. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części środkowej, wschodniej i północnej Maciejowa
4. Wymiana sieci wodociągowej w ulicach, gdzie prowadzone będą roboty kanalizacyjne
5. Przebudowa nawierzchni dróg i chodników

W obszar działania wejdą m.in. następujące ulice: Opawska, Wołodyjowskiego, Wolska, Jana Galla, Pokoju, Zakopiańska, Nowa, Norwida, Pestalozziego, Prężyny, Maszyńskiego, Banacha, Srebrna, Kondratowicza (od rzeki Bytomki do Pestalozziego), Kruczka, Sobieraja, Objazdowa, Gałczyńskiego, Rybnicka

2. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Mikulczyce.

Teren inwestycji obejmuje trasę kolektora sanitarnego w ulicy Tarnopolskiej od ul. Szczęście Ludwika aż do ul. Chopina a następnie wzdłuż potoku Mikulczyckiego do oczyszczalni ścieków Mikulczyce. Równolegle planuje się wymianę sieci wodociągowej oraz budowę wodociągów przesyłowych od ul. Tarnopolskiej do ul. Tatarkiewicza oraz od ul Zwycięstwa do Hydroforni Kopernik.
W dzielnicy Mikulczyce przewidziano do wykonania następujące zadania:
1. Przebudowa kolektora ścieków sanitarnych od ul. Szczęście Ludwika do oczyszczalni w Mikulczycach oraz budowa, przebudowa bądź renowacja kolektorów bocznych
2. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Tarnopolskiej (od ul. Szczęście Ludwika), Skośnej, Chopina, Św. Wawrzyńca, Nadrzecznej, Parkowej, Łąkowej, Leśnej, Mickiewicza, Garibaldiego, Leszka Białego, Łowieckiej, Koszykowej,
3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kościuszki
4. Wymiana sieci wodociągowej w rejonach planowanej przebudowy kanalizacji
5. Przebudowa nawierzchni dróg i chodników

W obszar działania wejdą m.in. następujące ulice: Mickiewicza, Św. Wawrzyńca, Garibaldiego, Leszka Białego, Zwycięstwa, Parkowa, Nadrzeczna, Leśna, Łowiecka, Łąkowa, Koszykowa, Kościuszki, Przystankowa, Hagera, Tarnopolska, Chopina, Szczęście Ludwika, Skośna.