Projekt pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze" przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Film do pobrania - Zadanie 2 (7,0 MB)
Zadanie 2 - nr 2004/PL/16/C/PE/027 - 2: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze - dzielnice Pawłów, Kończyce, Os. Józefa, Os. Janek i Centrum - Etap I

1. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Kończyce.

W dzielnicy Kończyce przewidziano do wykonania następujące zadania:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
2. Przebudowa istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą
3. Wymiana sieci wodociągowej
4. Przebudowa nawierzchni dróg i chodników

W obszar działania wejdą m.in. następujące ulice: Stara Kolonia, Paderewskiego, Copika, Mikusza, Gersona, Piusa, Nowa Kolonia, Jaszczury, Noconiów, Sitki (od ul. Żywieckiej), Łączna, Beskidzka (od nr 43 do ul. Paderewskiego), Jesienna, Miła, Mała, Olsztyńska, Janasa, Sikory

2. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Józefa i Osiedlu Janek.

Osiedle Janek i Osiedle Józefa są położone na południe od centrum Zabrza i sąsiadują z Parkiem im. Powstańców Śląskich od strony wschodniej i północnej. Planowane zadania obejmują budowę kanałów sanitarnych i deszczowych oraz wymianę sieci wodociągowej na Osiedlu Józefa oraz przebudowę istniejącej przepompowni ścieków przy ulicy Jagodowej (na Osiedlu Janek).

3. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Zabrze Centrum.

Obejmuje wymianę i budowę kanałów sanitarnych i deszczowych na terenie Zabrza Centrum (ulica Wolności, Reymonta i Klonowa), Osiedla Podleśna, Osiedla Cisowa, w rejonie ulic Rymera i 3-go Maja. Planuje się również wymianę sieci wodociągowej oraz budowę wodociągu przesyłowego w ulicy Hagera od ul. Przystankowej do ul. Kasprowicza.

W centrum przewidziano do wykonania następujące zadania:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Józefa
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Podleśna
3. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Cisowa
4. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Rymera i 3-go Maja
5. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3-go Maja (od Weindoka do ul. Makoszowskiej)
6. Przebudowa kolektora sanitarnego w ulicy Wolności na odcinku od ul. Rymera do ul. Stalmacha
7. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej na odcinku od ul. Roosevelta do ul. Reymonta
8. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta na odcinku od ul. Klonowej do ul. De Gaullea
9. Likwidacja nieprawidłowych podłączeń
10. Wymiana sieci wodociągowej na osiedlu Józefa, Podleśna oraz Cisowa
11. Przebudowa bądź odtworzenie nawierzchni dróg i chodników

W obszar działania wejdą m.in. następujące ulice: Cisowa, Podleśna, Łukasińskiego, Wallisa, Zabłocie, Zawiszy Czarnego, Zielona, Wita Stwosza, Biniasa, Jasna, Froehlicha, Puchałki, Rymera, Każni Oświęcimskiej, 3-go Maja (od ul. Weindoka do ul. Makoszowskiej), Wolności (na odcinku od ul. Rymera do Hotelu Monopol), Klonowa (na odcinku od ul. Roosevelta do ul. Reymonta), Reymonta (na odcinku od ul. Klonowej do ul. De Gaullea).