Projekt pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze" przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Film do pobrania - Zadanie 1 (4,3 MB)
Zadanie 1 - nr 2004/PL/16/C/PE/027 - 1: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze - dzielnice Grzybowice i Rokitnica.

1. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Grzybowice.

Teren inwestycji obejmuje północną część miasta, powyżej ulicy W. Witosa oraz fragment terenu przemysłowego na wschód od ul. Składowej. Równolegle planuje się wymianę sieci wodociągowej oraz budowę wodociągu przesyłowego od stacji uzdatniania wody w Grzybowicach do dzielnic Rokitnica i Helenka.

W dzielnicy Grzybowice przewidziano do wykonania następujące zadania:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
2. Przebudowa istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na system kanalizacji rozdzielczej
3. Wymiana sieci wodociągowej
4. Przebudowa nawierzchni dróg i chodników

W obszar działania wejdą m.in. następujące ulice: Badestinusa, Hallera (od Badestinusa do Witosa), Szczecińska, Warmińska, Mazowiecka, Spółdzielcza, Traktorzystów, Kościelna, Łowicka, Kurpiowska, boczne drogi od ul. Hallera, Witosa, Magazynowa

2. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Rokitnica.

Teren inwestycji obejmuje obszar zachodniej części dzielnicy (rejon ul. Andersa, Pomorska, Borowa), osiedle Helenka (rejon ul. J.Wybickiego i L. Kruczkowskiego), osiedle Gajdzikowe Górki, a także ul. Żniwiarzy, gdzie zostaną wymienione lub wykonane nowe sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Równolegle planuje się wymianę sieci wodociągowej. Obszar działania obejmuje również teren oczyszczalni ścieków "Rokitnica" oraz teren budowy kolektora tłocznego ścieków z tej oczyszczalni wzdłuż ul. Ofiar Katynia, ul. Brygadzistów do kolektora na osiedlu Kopernik.

W dzielnicach Rokitnica i Helenka przewidziano do wykonania następujące zadania:
1. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Andersa, Nyskiej, Pogodnej, Pomorskiej, Ofiar Katynia
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Gajdzikowe Górki
3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Żniwiarzy
4. Wymiana sieci wodociągowej na osiedlu Gajdzikowe Górki
5. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wybickiego i Kruczkowskiego
6. Przebudowa nawierzchni dróg i chodników

W obszar działania wejdą m.in. następujące ulice: Bukowa, Sosnowa, Chorzowska, Miczurina, Krakowska, Wyszyńskiego, Andersa, Pomorska, Borowa, Nyska, Jabłońskiego, Pogodna, Dulęby, Grota Roweckiego, Budowlana, Ofiar Katynia, Boczna, Żniwiarzy, Wybickiego, Kruczkowskiego.